logo-kpluss-kali_1.gifK+S Minerals and Agriculture GmbH

Kalium och Magnesium – Livets Salter

Utan mineralerna kalium och magnesium skulle livet på denna planet inte vara möjligt. K+S utvinner dessa värdefulla salter djupt från markens innersta och förädlar dem till ett brett urval produkter:

  • Gödsel
  • Salter som behövs för läkemedelsindustrin
  • Salter till livsmedels- och foderindustrin
  • Industriella produkter, så som magensium för pappersindustrin

K+S Kali i siffror

K+S KALI GmbH utvinner över 35 miljoona ton råsalter innehållande kalium och magnesium, från fem olika gruvor i Tyskland. I gruvorna, samt i närbelägna produktionsfaciliteter, processeras och förädlas detta råsalt, antingen till 7,5 miljoner ton färdiga produkter.
K + S är västeuropas största kalium producent och den femte största producenten i världen.