MgSo4, 49%, Magnesium sulfat epsom salt

Material Data Safety Sheet
Technical Data Sheet

Epsom Salt Technical – en mycket mångsidig produk

Epsom Salt används framgångsrikt för att:
- minska specialprodukters antändning
- stabilisera cellulosafibrer
- förbättra tvättmedels effekt
- göra läder mjukare och lättare hanterbart
- förbättra industrigolvs hållbarhet

Din fördel

Vårt Epsom salt är kan användas till otaliga användningsområden och ger användaren många fördelar:
- är en naturprodukt
- innehåller mycket lite sekundära salter och tungmetaller
- löser sig fullständigt i vatten
- är neutral till färgen, även under inverkan av syre
- korroderar mindre än andra salter, speciellt klorider (så som NaCl, CaCl2)
- ekonomisk
- konskvent och lätt att använda

Handelsnamn

- Epsom Salt, Epsom Salt pure technical
- Magnesium Sulphate Heptahydrate (MgSO4·7H2O)

Rekommenderade användningsområden

Oberoende om produkten används för att skapa skum, som koagulant, som föda för mineraler eller för att reglera viskositet, kan produkten med framgång användas för flera olika applikationer på flera olika sätt - tack vare sina utmärkta egenskaper:
- som flamskydd (med bor, med lite bor eller utan bor)
- till cellulosa- och papperstillverkning
- till tvätt och rengöringsmedelstillverkning
- i kosmetika
- i plaster (ABS, EPS, syntetisk latex)
- i syntetiska fibrer (rayon)
- i peroxo föreningar (perborater och percarborater)
- i bioteknologi produkter (som enzymer, jäst, aminosyror, isoglukos)
- i övriga magnesiumföreningar så som magnesium silicat

Förstaklassig kvalitet, säker transport

Vår Epsom salt är en förstagklassig och naturvänlig produk, med utomordentliga egenskaper. K+S Kali har ett globalt logistiknätverk och lager runt hela jorden, vilket garanterar produkttillgänglighet, även med kort varsel.
Epsomsalt klumpar sig gärna och levereras därför i säckar, antingen 25 kg eller i 1000 kg big bags.