Produkter för industrin

K+S Kali erbjuder ett brett sortiment högkvalitativa kalium- och magnesiumsalter för olika industriella tillämpningsområden. Kvaliteten på produkterna prioriteras högt och speciellt läkemedels- och livsmedelsindustrin kräver förstaklassiga produkter vilkas ursprung lätt skall gå att spåra. Eftersom våra produkter hästammar från våra egna gruvor, kan vi enkelt erbjuda en obruten kedja av kvalitetsuppföljning och våra produkter är alla certifierade.  

Våra produkter 
Tillämpningsområden

kopfbild-produkte.jpg