logo-kpluss-kali_1.gifK+S Kali GmbH

Kalium och Magnesium – Livets Salter

Utan mineralerna kalium och magnesium skulle livet på denna planet inte vara möjligt. K+S Kali GmbH utvinner dessa värdefulla salter djupt från markens innersta och förädlar dem till ett brett urval produkter:

  • Gödsel som säkerställer matprdoduktionen för jordens växande befolkning, fertilizer products
  • Salter som behövs för läkemedelsindustrin, pharmaceutical salts
  • Som kosttillskott fungerar våra salter som livsviktiga mineraler, både för människor och djur, supplements for humans and animals
  • Industriella produkter som främjer säkerhet, utveckling och rikedom i hela världen, industrial products

K+S Kali i siffror

K+S KALI GmbH utvinner över 35 miljoona ton råsalter innehållande kalium och magensium, från sex olika gruvor i Tyskland. I gruvorna, samt i närbelägna produktionsfaciliteter, processeras och förädlas detta råsalt, antingen till färdiga slutprodukter eller till råvaror för någon av de tre vidareförädlings fabrikerna i Frankrike.
Årligen produceras och förädlas sammanlagt 7,5 miljoner ton kalium och magensium produkter.
K + S Kali är västeuropas största kaliumproducent och den femte största producenten i världen. År 2017 hade företaget en omsättning på

3,62 Mrd €. K + S Kali är listat på DAX.

Läs mer om företaget på dess egna hemsidor K+S Kali GmbH.